APMBoek is een kleine uitgeverij die eind 2019 is opgericht. Het doel is om boeken van 19de-eeuwse naturalisten in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Denk daarbij aan Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, William Edwards, Henry Bates, Joseph Hooker, om alleen nog maar een paar Engelstaligen te noemen.

De 19de eeuw was de eeuw van de onderzoekers die alle gebieden van de continenten onderzochten, flora en fauna verzamelden en beschreven en de grondslag legden voor wetenschappen als biologie, geologie, paleontologie, antropologie etc. Hun reizen zijn vaak als avontuurlijke reisverslagen uitgegeven, vol met opmerkelijke wetenswaardigheden over land en volk, en de moeilijkheden en tegenslagen die het reizen in die tijd met zich meebracht. APMBoek wil met uitgave van deze boeken die tijd van avontuurlijke ontdekkingen voor een Nederlands publiek weer tot leven brengen.

DARWINS MEESTERWERKEN

DARWINS MEESTERWERKEN

Darwin heeft zo’n vijftien boeken geschreven. Daarvan zijn er rond 1890 vijf van vertaald door H. Hartogh Heys van Zouteveen en T. Winkler en uitgegeven als Darwin’s Biologische Meesterwerken. Rond 2000 zijn drie daarvan opnieuw vertaald (Origin, Afstamming, Emoties).
APM
Boek is voornemens in de komende jaren de tien nog niet vertaalde boeken van Darwin in het nederlands uit te brengen als de serie DARWINS MEESTERWERKEN.

VIER TITELS VERSCHENEN

Tot nu toe zijn er vier titels verschenen:

  • DARWINS WORMENBOEK
  • DARWINS KORAALRIFFENBOEK
  • DARWINS KLIMPLANTENBOEK
  • DARWINS ORCHIDEEËENBOEK

 

DARWINS WORMENBOEK

In Darwins wormenboek beschrijft Charles Darwin zijn onderzoek naar de invloed die wormen hebben op het landschap, de vruchtbaarheid van de bodem en het begraven van antieke gebouwen. Ook verdiept hij zich met simpele maar goed doordachte proefjes in het gedrag van wormen en concludeert dat zij enige vorm van intelligentie bezitten.

Het is een uiterst leesbaar en onderhoudend boek voor darwinfans, tuinliefhebbers, wormenfanaten en liefhebbers van een goed boek.
Lees de recensie van Jelle Reumer.
 

DARWINS KORAALRIFFENBOEK

Darwins koraalriffenboek was het eerste boek dat hij schreef na zijn verslag van zijn reis met de Beagle en gaat over een geologisch onderwerp, het ontstaan van koraalriffen. Niet overtuigd door de destijds gangbare opvatting ontwikkelde hij een nieuwe theorie over de bouw en verspreiding van koraalriffen. Dat deed hij zelfs voordat hij ook maar één rif gezien had, terwijl hij nog rondzwierf aan de westkust van Zuid-Amerika. Bij het vervolg van zijn reis hoefde hij op de Stille en Indische oceaan slechts zijn theorie te toetsen aan wat hij zag van de koraalriffen en atollen.

DARWINS KLIMPLANTENBOEK

In Darwins klimplantenboek beschrijft Darwin de waarnemingen die hij gedurende een drietal jaren deed aan honderden klimplanten uit Europa, Amerika, Azië en Australië. In de buitenlucht, de koude kas of broeikas kweekte hij de planten op en legde hij hun methoden van omhoog klimmen nauwgezet vast. Urenlang observeerde hij geduldig het rondwentelen van ranken die op zoek waren naar een steun om zich aan vast te hechten. Door ziekte gekweld was het vaak ook het enige dat hij vanaf de sofa in zijn studeerkamer aan onderzoek kon doen. Maar dat resulteerde toch in een boek dat, ook nu nog, als een basiswerk voor klimplantenonderzoek geldt.

DARWINS ORCHIDEEËNBOEK

In Darwins Orchideeënboek beschrijft Darwin hoe hij twintig jaar lang zomer na zomer, gegevens over de bestuiving van orchideeën verzamelt. Hij valt professionele en amateurkwekers van orchideeën lastig met verzoeken om exemplaren van hun orchideeën. In zijn eigen broeikas is hij eindeloos geduldig bezig de bouw en werking van de vaak minuscule onderdelen van de orchideeënbloem te achterhalen. De vernuftige mechanismen waarmee kruisbestuiving, maar ook soms zelfbestuiving, bewerkstelligd wordt doen hem telkens versteld staan. ‘Nooit in mijn leven was ik ergens méér in geïnteresseerd dan in deze orchideeën’, schrijft hij aan zijn vriend Joseph Hooker. De vernuftigheden zijn zo opmerkelijk dat ze voor veel lezers eerder aanwijzingen zijn voor goddelijk handelen of voor intelligent design dan voor het resultaat van natuurlijke selectie, wat Darwin juist wilde aantonen.

OOK VERSCHENEN

DE AMAZONE OP

De Amazone op‘ is een reisverhaal van een jonge Amerikaan, William Henry Edwards, die een tijdlang in Pará, het huidige Belém, verbleef en drie maanden lang op de Amazone voer. Hij vertelt in humoristische en enthousiaste schrijfstijl  over zijn reis.

Een boek voor liefhebbers van reisverhalen, het leven van de Brazilianen in de 19e eeuw, en de tropische natuur van schitterende vogels, bloemen en planten.

 

“What decided our going to Para and the Amazon was the publication in 1847 of “A Voyage up the Amazon,” by Mr. W. H. Edwards. This little book was so clearly and brightly written, described so well the beauty and the grandeur of tropical vegetation, and gave such a pleasing account of the people, that Bates and myself at once agreed that this was the very place for us to go to.”
Alfred Russel Wallace, My Life