Achtergrond

Op deze pagina vindt u een overzicht van eerder in het Nederlands verschenen titels van 19de-eeuwse naturalisten. Dit overzicht is in opbouw.
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van websites die naar deze personen verwijzen. Ook dit zal aangevuld worden.

Charles Darwin

Twee sites met nagenoeg alles over leven en werken van Darwin:  darwin-online.org.uk en darwinproject.ac.uk

1860 Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in de strijd des levens. Haarlem, A.C. Kruseman. Vertaling T.C. Winkler.

1869 Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of, Het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens. Utrecht, J.G. Broese. Vertaling T.C. Winkler. Twee delen.

1871-1872 De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus. Delft, Ykema & Van Gijn. Twee delen: deel 1 1871, deel 2 1872. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen.

1873 Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. ‘s-Gravenhage, Joh. Ykema. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen.

1875 De Koraaleilanden: fragment uit het dagboek van een natuuronderzoeker. Vertaler onbekend. (De Aarde en haar Volken)

1882 De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus. Haarlem, Van Brederode. 2 delen. Vertaler onbekend.

1883 Het ontstaan der soorten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan. Utrecht, J.G. Broese. Vertaling T.C. Winkler. 2e verm. en verb. druk van uitgave van 1860.

1884-1885 De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 2 delen. Vertaler onbekend; waarschijnlijk T. Winkler.

1889 Het ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus, of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan. Uit het Engelsch vertaald door Dr. T. C. Winkler. Naar de zesde Engelsche uitgaaf nogmaals herzien door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen (Darwin’s Biologische Meesterwerken, 1e deel)

1890 Het variëeren der huisdieren en cultuurplanten. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. Twee delen. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen. (Darwin’s Biologische Meesterwerken, 2e en 3e deel)

1890 De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. Twee delen. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen. (Darwin’s Biologische Meesterwerken, 4e en 5e deel)

1890 Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen. (Darwin’s Biologische Meesterwerken, 6e deel)

1891 De Reis van de ’Beagle’. Dagboek van de onderzoekingen betreffende de natuurlijke geschiedenis en de geologie van de streken bezocht gedurende de reis van Hr. Ms. “Beagle”. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. Vertaling H. Hartogh Heys van Zouteveen. (Darwin’s Biologische Meesterwerken, 7e deel)

1913 Het ontstaan der soorten. Opnieuw bewerkt door Eva de Vries met medewerking van Prof. Hugo de Vries. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen

1993 De reis van de Beagle. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas. Vertaling Tinke Davids.

1999 Het uitdrukken van emoties bij mens en dier. Uitgeverij Nieuwezijds. Vertaling Fieke Lakmaker.

2000 De autobiografie van Charles Darwin 1809-1882. De oorspronkelijke versie. Uitgeverij Nieuwezijds. Vertaling Fieke Lakmaker.

2000 Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven. Uitgeverij Nieuwezijds. Vertaling Ludo Hellemans.

2001 Het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas. Vertaling Ruud Rook.

2002 De afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse. Uitgeverij Nieuwezijds. Vertaling Ludo Hellemans.

2005 Charles Darwins brieven, een selectie 1825-1859. Uitgeverij Nieuwezijds. Vertaling Fieke Lakmaker.

2009 Het ontstaan van soorten. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas. Diverse vertalers. Luxe geïllustreerde editie.

2009 De reis van de Beagle. Uitgeverij National Geographic ism uitgeverij Carrera. Vertaling Frank van der Knoop.

2017 De reis van de Beagle. KNNV Uitgeverij. Vertaling Frank van der Knoop.

(Van ‘De reis van de Beagle’ en de ‘Origin’ zijn in de 20ste en 21ste eeuw vast nog meer uitgaven verschenen.)

Alfred Russel Wallace

Websites: wallace-online.org  en wallaceletters.info

1865 Over de physische geographie van den Indischen Archipel. Voordracht den 8sten juni 1863 gehouden voor de Royal Geographical Society te Londen, door Alfred Russell Wallace, en uit het ‘Journal’ dier maatschappij vertaald en door enige aantekeningen opgehelderd door P.J. Veth. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon.

1870 Insulinde. Het land van den Orang-oetan en den Paradijsvogel, door Alfred Russel Wallace. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door Prof. P. J. Veth. 2 delen. Amsterdam, P.N. van Kampen

1875 Uit den Indischen Archipel. (De Aarde en haar Volken) Vertaler onbekend. Betreft fragmenten uit The Malay Archipelago.

1996 Het Maleise eilandenrijk. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas. Vertaling Ruud Rook

Henry Walter Bates

1998 Natuurvorser op de Amazone. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas. Vertaling Ruud Rook.

Alexander von Humboldt

1815 Reis van Humboldt en Bonpland, behelzende Het Geschiedkundig Gedeelte hunner Reize naar de Landen bij de Equator. Tweede deel. (Uit het Fransch vertaald). Haarlem, A. Loosjes, 1815. (Eerste deel 1808)

1850 Natuurbeschouwingen, met wetenschappelijke beschouwingen. Leiden, P. H. van den Heuvell. 269 p. Vertaling E.M. Beima.

1859-1860? Reizen in Amerika en Azië. 4 delen. Amsterdam, Gebr. Van Es. Vertaling H. Kletke.

1989 Alexander von Humboldts Amerikaanse Ontdekkingsreis 1799-1804. Uitgeverij Hollandia B.V. Vertaling J.M.A.G. Hendriks