darwins klimplantenboek

Op 2 februari 1865 werd bij de Linnean Society het essay voorgelezen waarin Charles Darwin verslag deed van zijn onderzoek aan klimplanten.  In 1875 verschijnt een flink herziene editie, aangeduid als tweede editie, bij Darwins huisdrukker John Murray. In 1882 verschijnt de derde editie. Deze is gelijk aan de tweede, maar er is een Appendix en Errata aan toegevoegd. De hier voorliggende Nederlandse vertaling betreft deze editie van 1882.
Charles Darwin.The Movements and Habits of Climbing Plants. John Murray, London, 1882.

De interesse van Charles Darwin voor klimplanten werd in 1861 gewekt door een artikel over het omkrullen van ranken dat zijn vriend Asa Gray hem toegestuurd had. Gray zond met het artikel ook wat zaden van klimplanten mee en grapte dat hij betwijfelde of er in Engeland wel genoeg warmte en zonneschijn was om enige beweging in de planten te krijgen. Darwin ging enthousiast met de toegestuurde zaden aan de slag. Niet alleen zag hij het omkrullen van ranken, maar merkte hij ook de rondwentelende beweging van stengels, bladeren en ranken op. Het zette het Darwin aan om de bewegingen en gedragingen van klimplanten verder te onderzoeken. Via zijn wereldwijde netwerk en vooral via zijn vriend Joseph Hooker, assistent-directeur bij Kew Gardens, verkreeg hij zaden van klimplanten uit tientallen plantengeslachten.

Met zijn zoon Francis bestudeerde hij de vorm en snelheid van de rondwentelende beweging van de plantendelen. Vaak moest hij door ziekte binnenshuis verblijven en dan was het vanaf de sofa in zijn werkkamer volgen en turven van de rondwentelende beweging van ranken zo ongeveer het enige wat hij kon doen. In de jaren 1863 en 1864 volgden honderden experimenten met het opwekken van een krommingsreactie bij ranken, blad- en bloemstelen, waarbij opgenomen werd hoelang zo’n reactie op zich liet wachten en hoelang het duurde voordat de kromming weer rechtgetrokken was. De reactie werd opgewekt door plantendelen aan te strijken of door lusjes draad van enkele milligrammen aan de ranken te hangen.

CHARLES DARWIN, 1882. DE BEWEGINGEN EN GEDRAGINGEN VAN KLIMPLANTEN.
APMBoek, 2022. 156 p. Met zwart/wit tekeningen.
ISBN 9789083115030 € 24,50