KORAALRIFFENBOEK

Tijdens zijn reis met de Beagle verzamelde Charles Darwin tal van geologische waarnemingen in Zuid-Amerika en in de Stille en Indische oceaan. Terug van zijn reis hield hij in 1837 een lezing voor de Geological Society: On certain areas of elevation and subsidence in the Pacific and Indian oceans, as deduced from the study of coral formations. Proceedings of the Geological Society of London 2: 552-554.

Aanvankelijk was het zijn bedoeling de drie hoofdonderwerpen, koraalriffen, vulkanische eilanden en geologie van Zuid-Amerika in één boek uit te geven. Maar dit werd te omvangrijk en bovendien liet zijn gezondheid dit niet toe. Na bijna twee jaar werken waarin hij alle bekende reisverslagen en zeekaarten doorvlooide op gegevens over koraalriffen publiceerde hij in 1842 de eerste editie van zijn koraalriffenboek: The structure and distribution of coral reefs. Being the first part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. FitzRoy, R.N. during the years 1832 to 1836. London: Smith Elder and Co, 1842.

In het boek beschrijft hij de drie klassen van door hem onderscheiden koraalriffen: atollen, barrièreriffen en kust- of franjeriffen. Bij het boek worden drie losse kaarten gevoegd. Twee kaarten met voorbeelden van de verschillende typen en een grote overzichtskaart waarop alle destijds bekende koraalriffen en vulkanische eilanden aangegeven staan.

In 1874 verschijnt een tweede editie: The Structure and Distribution of Coral Reefs. London: Smith Elder and Co. Hierin verwerkt Darwin nieuwe gegevens over koraalriffen en gaat hij in op kritiek die op zijn theorie geleverd is.

Het is deze tweede editie die hier vertaald is. De twee kaarten met voorbeelden van koraalriffen zijn in het boek opgenomen. De overzichtskaart (24 x 70 cm) is los bijgevoegd.

CHARLES DARWIN, 1874. DE BOUW EN VERSPREIDING VAN KORAALRIFFEN. APMBoek, 2021. 176 p., zwart-wit tekeningen. Los bijgevoegde kaart.
ISBN 978-90-8311-502-3. € 27,50.